ØL

Eurostar BIRRE

Flere hundre installasjoner i verden som er beregnet for tapping av øl viser at vi imøtekommer den omfattende kunnskap som bryggerimarkedet med alle sine spesialiteter har.

LAST NED TEKNISKE DATABLAD

LAST NED TEKNISKE DATABLAD CANFILL


MOTTRYKK TAPPETEKNOLOGI

Mottrykk

Et stort utvalg av tilgjengelige ventiler gjør det mulig å tilpasse tappe-fasene etter behov i hvert enkelt tilfelle (pre-evakuering/vakuum, CO2 injeksjon, nivåstyring, sniffing etc.)

MEC ISO DPS

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

System for fylling av produkter med kullsyre, spesielt øl.

SKILLFILL ISO

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

Automatisk roterende system for å fylle kullsyreholdige og stille produkter (elektromekanisk funksjon).

CANFILL

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

Automatisk roterende system for å fylle kullsyreholdige og stille produkter (aluminium boks, fylling og falsing)


TAPPETEKNOLOGI LAV-VAKUUM

Lav-vakuum / gravitasjon

Tappeventilen aktiveres ved kontakt med flaskens munning, når flasken løftes av løftesylinderen.

MEC LD

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

Se maskin-spesifikasjonene.