VÅRE MASKINER


Eurostar LA NOSTRE MACCHINE

Vi produserer våre maskiner med å bruke de beste materialer (metaller, tekno-polymerer og elastomerer) og de beste komponenter som er tilgjengelig, og bruker de mest effektive og pålitelige byggemåter.
Våre maskiner mer enn oppfyller krav fra offisielle regler.
Understellet til våre maskiner er utført i rustfritt stål (AISI 304), som også benyttes for oppbygging av og kledning av maskinens underdel. Alle deler i kontakt med produktet er utført i syrefast stål (AISI 316L).Bevegelsesoverføring omfatter gearmotorer og drivaksler. Alle deler av tappeprosessen er beskyttet av clutcher som aktiveres av sensorer som styres av logikken i maskinens PLS.
Alle våre maskiner er utstyrt med internett tilkopling (WiFi eller Ethernet) for hjelp og fjerndiagnose.

TAPPETEKNOLOGI LAV-VAKUUM

MEC LD

Automatisk roterende system for å fylle stille og lav-viskøse væsker.
Åpning av fylleventilen aktiveres når flaskemunningen løftes opp til tappeventilen.
De mange konfigurasjonene og alternativene tillater stor grad av fleksibilitet.

SECTOR BRUK

 • VANN, SAFT OG BRUS
 • ØL
 • VIN OG ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
 • NÆRINGSMIDLER
 • PERSONLIG PLEIE
 • HUSHOLDNING
 • FARMASØYTISK
 • KJEMIKALIER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENEMEC LDG

System designet for fylling av stille vin med maksimum beskyttelse mot kontakt med luft (oksygen).
Ventilen er konstruert for alle fasene i fylleprosessen, som også omfatter vakuum og dosering av nøytral gass i flaskene.
De mange konfigurasjonene og alternativene tillater stor grad av fleksibilitet.

SECTOR BRUK

 • WINE & SPIRITS

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

MEC LD STORE FORMAT

Automatisk roterende system for å fylle kullsyrefrie væsker i store emballasjer (opp til 12 liter). Fylleventilen åpner når flaskemunningen komme i kontakt med vantilen.
De mange konfigurasjonene og alternativene tillater stor grad av fleksibilitet.

SECTOR BRUK

 • VANN, SAFT OG BRUS
 • ØL
 • VIN OG ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
 • NÆRINGSMIDLER
 • HUSHOLDNING
 • KJEMIKALIER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

FYLLETEKNOLOGI MED LAVT TRYKK

MEC LP

Automatisk roterende system for å fylle lav-viskøse kullsyrefrie væsker.
Fylleventilen åpner når flaskemunningen kommer i kontakt med ventilen.
De mange konfigurasjonene og alternativene tillater stor grad av fleksibilitet.

SECTOR BRUK

 • VIN OG ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
 • NÆRINGSMIDLER
 • HUSHOLDNING
 • KJEMIKALIER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

TAPPE-TEKNLOGI MOTTRYKK

MEC ISO S

Mottrykk (mekanisk)

System konstruert for fylling av kullsyreholdige produkter. Omfanget av konfigurasjoner og opsjoner gir brukeren stor fleksibilitet.

SECTOR BRUK

 • VANN, SAFT OG BRUS
 • VIN OG ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

MEC ISO PS - PSL

Mottrykk (mekanisk) med forevakuering, avlufting og fyllehøydejustering

System dedicated to the filling of sparkling wines. The filling valve is designed so to ensure the sequence of phasis of the whole process. The range of configurations and options allow great flexibility of use.

SECTOR BRUK

 • VIN OG ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

MEC ISO DPS

Mottrykk (mekanisk)

System dedicated to the filling of x The filling valve is designed so to ensure the sequence of phasis of the whole process. The range of configurations and options allow great flexibility of use.

SECTOR BRUK

 • BEER
 • WINE & SPIRITS

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

SKILFILL ISO

Mottrykk (elektropneumatisk)

System konstruert for fylling av kullsyreholdige produkter. Den elektropneumatiske styringen av tappeventilene sikrer stor fleksibilitet i gjennomføringen av alle tappe-fasene og forenkler bytte mellom forskjellige produkter med forskjellige tappe-resepter. Omfanget av konfigurasjoner og opsjoner gir brukeren stor fleksibilitet.

SECTOR BRUK

 • VANN, SAFT OG BRUS
 • ØL
 • VIN OG ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

CANFILL ISO

Mottrykk

System konstruert for fylling av kullsyreholdige (og kullsyrefrie) produkter i standardiserte aluminiums boks. Den automatiske roterende prosessen fyller boksene med CO2 direkte før forspenning og rett før utmating av lokk. Eurostar har selv konstruert og produserer ett-hodet falsesystem.

SECTOR BRUK

 • VANN, SAFT OG BRUS
 • ØL
 • VIN OG ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
 • KJEMIKALIER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

THE VOLUMETRIC FLOWMETERS FILLING TECHNOLOGY

POWERFILL

Elektronisk volumetrisk med mengdemåler

Volumetrisk fyllesystem med elektronisk styrt høy-presisjon mengdemålere (± 0.15%). Passer for alle stille produkter fra væske til medium viskositet in beholdere i alle materialer og fasonger. Har ikke tank, er meget fleksibelt, tilpasningsdyktig og lett å sterilisere. Ingen kontakt mellom tappeventil og flaskens munning. Omfanget av konfigurasjoner og opsjoner gir brukeren stor fleksibilitet.

SECTOR BRUK

 • VANN, SAFT OG BRUS
 • VIN OG ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
 • NÆRINGSMIDLER
 • PERSONLIG PLEIE
 • HUSHOLDNING
 • FARMASØYTISK
 • KJEMIKALIER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

MEKANISK VOLUMETRISK

Mekanisk volumetrisk (stempel tappemaskin)

Volumetrisk tappesyetem styrt med stempeldosering. Passer for alle kullsyrefrie væsker fra lav til medium viskositet i beholdere i alle materialer og fasonger. Ingen kontakt mellom tappeventil og flaskemunning. Omfanget av konfigurasjoner og opsjoner gir brukeren stor fleksibilitet.

SECTOR BRUK

 • NÆRINGSMIDLER
 • PERSONLIG PLEIE
 • HUSHOLDNING
 • FARMASØYTISK
 • KJEMIKALIER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE

TAPPE-TEKNLOGI HØYT OVERTYKK

MEC AV

System for fylling av væsker opp til medium viskositet (eksempel oliven olje), hjulpet av vakuum innvendig (hard). Fylleventilen åpner når flaskemunningen kommer i kontakt med vantilen. De mange konfigurasjonene og alternativene tillater stor grad av fleksibilitet.

SECTOR BRUK

 • NÆRINGSMIDLER
 • PERSONLIG PLEIE
 • HUSHOLDNING
 • FARMASØYTISK
 • KJEMIKALIER

SE MASKIN-SPESIFIKASJONENE