TAPPE-TEKNLOGI


Eurostar TECNOLOGIA DI RIEMPIMENTO

Vår serie av tappe-løsninger møter alle behov i hoved-markedene.
Fra stille produkter til karboniserte, fra tynne til tykke oljer, fra lettflytende til viskøse kremer vil vi bruke riktig teknologi ved å foreslå ideell sammensetning av maskiner.
Maskinerne blir designet for hvert spsielle prosjekt for å unngå kompromisser.

LAV VAKUUM LD

Automatisk roterende system for å fylle stille og lav-viskøse væsker. Åpning av fylleventilen aktiveres når flaskemunningen løftes opp til tappeventilen. De mange konfigurasjonene og alternativene tillater stor grad av fleksibilitet.

LAV VAKUUM LDG

System designet for fylling av stille vin med maksimum beskyttelse mot kontakt med luft (oksygen). Ventilen er konstruert for alle fasene i fylleprosessen, som også omfatter vakuum og dosering av nøytral gass i flaskene. De mange konfigurasjonene og alternativene tillater stor grad av fleksibilitet.

HØYT OVERTYKK

Automatisk roterende system for å fylle stille og lav-viskøse væsker. Åpning av fylleventilen aktiveres når flaskemunningen løftes opp til tappeventilen. De mange konfigurasjonene og alternativene tillater stor grad av fleksibilitet.

MOTTRYKK

System konstruert for fylling av kullsyreholdige (og kullsyrefrie) produkter i standardiserte aluminiums boks. Den automatiske roterende prosessen fyller boksene med CO2 direkte før forspenning og rett før utmating av lokk.
Eurostar har selv konstruert og produserer ett-hodet falsesystem.

MOTTRYKK (MEKANISK)

System konstruert for fylling av kullsyreholdige produkter.
Omfanget av konfigurasjoner og opsjoner gir brukeren stor fleksibilitet.

MOTTRYKK (MEKANISK) MED FOREVAKUERING, AVLUFTING OG FYLLEHØYDEJUSTERING

er beregnet for tapping av vin med kullsyre.
Tappeventilen er konstruert for å gjennomføre alle fasene i prosessen.
Omfanget av konfigurasjoner og opsjoner gir brukeren stor fleksibilitet.

MOTTRYKK (ELEKTROPNEUMATISK)

System konstruert for fylling av kullsyreholdige produkter.
Den elektropneumatiske styringen av tappeventilene sikrer stor fleksibilitet i gjennomføringen av alle tappe-fasene og forenkler bytte mellom forskjellige produkter med forskjellige tappe-resepter. Omfanget av konfigurasjoner og opsjoner gir brukeren stor fleksibilitet.

MEKANISK VOLUMETRISK (STEMPEL TAPPEMASKIN)

Volumetrisk tappesyetem styrt med stempeldosering.
Passer for alle kullsyrefrie væsker fra lav til medium viskositet i beholdere i alle materialer og fasonger. Ingen kontakt mellom tappeventil og flaskemunning.
Omfanget av konfigurasjoner og opsjoner gir brukeren stor fleksibilitet.

VOLUMETRISK ELEKTRONISK (MENGDEMÅLER)

Volumetrisk fyllesystem med elektronisk styrt høy-presisjon mengdemålere (± 0.15%).
Passer for alle stille produkter fra væske til medium viskositet in beholdere i alle materialer og fasonger. Har ikke tank, er meget fleksibelt, tilpasningsdyktig og lett å sterilisere. Ingen kontakt mellom tappeventil og flaskens munning.
Omfanget av konfigurasjoner og opsjoner gir brukeren stor fleksibilitet.