VIN OCH SPRIT

Eurostar VINO & DISTILLATI

EUROSTAR är baserat i Piemonte, en region med en lång vin tradition och våra maskiner används över hela världen för att fylla vin och sprit i olika förpackningar.

LADDA NER TEKNISKA DATA


FYLLTEKNIK FÖR VIN OCH SPRIT

Vakuum/Gravitation

Fyllventilen manövreras genom dess kontakt med halsen av flaskan som trycks upp av en stödcylindern.

MEC LD

GÅ TILL MASKINSPECIFIKATIONER

Automatisk roterande system för att fylla stilla produkter.

MEC LDG

GÅ TILL MASKINSPECIFIKATIONER

Automatiskt roterande system speciellt utformat för fyllning av vin i redox atmosfär,


MOTTRYCKSFYLLNING

Mottryck

Det breda utbudet av tillgängliga ventiler gör det möjligt att påverka fyllningsfaserna i enlighet med de behov som finns hos varje specifik applikation (pre-evakuering / vakuum, CO2 injektion, utjämning, snifting, etc.).

MEC ISO S

GÅ TILL MASKINSPECIFIKATIONER

Automatiskt roterande system för att fylla kolsyrade och stilla vätskor.

SKILLFILL ISO

GÅ TILL MASKINSPECIFIKATIONER

Automatiskt roterande system för att fylla kolsyrade och stilla vätskor(elektropneumatiskt styrt).

CANFILL ISO

GÅ TILL MASKINSPECIFIKATIONER

Automatiskt roterande system förfyllning av kolsyrade och platta vätskor (aluminiumburkar , fyllning och falsning).